Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrningar av bostadsrätter måste alltid godkännas av föreningen senast 1 månad innan andrahandshyresgästerna flyttar in. Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla skäl, hyresgäst och uthyrningstid. Tillstånd ges för maximalt 12 månader i taget. Vid byte av andrahandshyresgäst eller förlängning måste en ny ansökan göras.

En avgift på nuvarande basbelopp (kan ändras) 4,650:- per 12 månads period tas ut i början på uthyrningsperioden (minskas proportionellt vid kortare uthyrning).

Skäl som godkänns för att hyra ut i andra hand är t.ex. arbete på annan ort, studier på annan ort, utlandstjänst eller militärtjänst.

Obs! Korttids-uthyrning eller uthyrning genom tjänster som Airbnb eller liknande är inte tillåtet.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning kan laddas ner här: blankett andrahandsuthyrning

Det är viktigt att:

  • andrahandshyresgästerna är informerade om de riktlinjer som gäller i vår bostadsrättsförening.
  • andrahandshyresgästerna har tecknad egen hemförsäkring för hela avtalsperioden.
  • lägga upp autogiro för föreningens månadsavgift (krav)
  • vara medveten om att det är alltid den medlem som äger lägenheten som har det fulla ansvaret för sin andrahandshyresgäst, t. ex. avseende avgifter och eventuella störningar.