Försäljning

Ansökan om medlemskap i föreningen ska alltid åtföljas kreditupplysning om den blivande medlemmen. Handläggningstid för godkännande av ny medlem är ca 2-4 veckor.

”Mäklarbild” till mäklare kan beställas från SBC via fax, se SBC Stockholms kontaktsida. Alternativt kan man kontakta Pernilla Lager på SBC.
Spara också den ekonomiska planen och årsredovisningen så att du har dem när du ska sälja bostadsrätten.

Bra att tänka på vid utflyttning:

  • Alla nycklar till port-källare-tvättstuga skall lämnas till den nya medlemmen.
  • alla brickor till portarna skall lämnas till den nya medlemmen.
  • Nyckel till bokningstavlan för tvättstugan skall lämnas till den nya medlemmen.
  • Töm och städa källar/vindsförrådet och ta bort hänglåset.
  • Glöm inte cyklar på innergården.
  • Avbeställ/flytta eventuella abonnemang för TV och bredband via Com Hem.
  • Avbeställ/flytta elavtal med din elleverantör.