Ombyggnad

Många vill renovera och bygga om sin lägenhet för att få ett bättre och trevligare boende. Enklare arbeten som t.ex. tapetsering, målning, golvläggning, nya vitvaror i kök och badrum och byte av skåpluckor har man alltid rätt att göra. För att göra väsentliga förändringar i lägenheten måste du dock alltid ha tillstånd av föreningens styrelse.

Som väsentlig förändring räknas alltid bland annat:

 • Ändring i bärande konstruktion
 • Rivning av vägg.
 • Ombyggnation av badrum
 • Ombyggnation av kök
 • Ändring av ledningar för vatten, avlopp och värme
 • Flytt av värmeelement
 • Ändring i lägenhetens ventilation
 • Ändring av eldstäder och rökgångar
 • Uppsättning av markis på fasaden

Kongrollansvarig: För att föreningen skall godkänna en ombyggnation/ändring måste den sökande anlita en certifierad kontrollansvarig (KA) som du kan söka på boverkets hemsida.  Kostnaden för KA står sökanden för. I ansökan skall det bifogas dokument från KA som klar och tydligt godkänner rivande av en vägg, bygga om badrum och liknande.  KA skall även göra en för-, mellan och slutbesiktning som skall skickas in till föreningen.

Ritningar: Behöver du ritningar på din lägenhet får du ansöka om dessa på stadsbyggnadskontoret/arkiv.

Vattenavstängning: anmäls via SBC felanmälan felanmälan till SBC. SBC tar ut en avgift för vattenavstängning som bekostas av den sökande enligt följande: ca 900kr grundavgift och därefter 415:- per extra timme. I anmälan skall det framgå:  Bostadsrättsägarens namn, lägenhetsnummer, adress, datum och tid för avstängningen, kontaktperson samt telefon nummer till de som skall utföra installationen.

Ansökan: Ansökan om tillstånd för ändring i lägenheten ska göras skriftligt till styrelsen med denna blankett.

När man till exempel bygger om ett badrum, måste alltid vattenledningar dras om och tätskikt i väggar och golv undersökas. Om en skada uppstår senare, kan föreningen kräva dig på ersättning om du inte tillfrågat styrelsen, även om arbetet är utfört enligt alla normer och föreskrifter.

Visar du däremot upp ett skriftligt godkännande från föreningen för en renovering, går du alltid fri om du själv inte orsakat en senare skada. Ett sådant papper kan också vara bra att kunna överlämna till en köpare en gång i framtiden. Icke godkända förändringar kan man däremot bli skyldig att återställa på egen bekostnad.

Bygganmälan till Stockholm stad

Om något av följande planeras, behöver du även göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad:

 • Ändra i bärande väggar eller balkar (påverkar konstruktionen)
 • Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag (påverkar vatten/avlopp, ljudisolering mot grannar samt bärigheten i bjälklag om åverkan på bärande delar görs)
 • Ändra i planlösningen så att tillgängligheten för funktionshindrade blir sämre (exempelvis placera wc-stolen så att man inte längre kommer åt den)
 • Ändra i planlösningen eller göra något annat byggtekniskt så att brandutrymningen påverkas (exempelvis ta upp en dörr i en brandcellsgräns)
 • Ändra eller installera ny ventilationsanordning (till exempel sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag)
 • Installera en ny imkanal
 • Göra ett nytt badrum i ett utrymme som varit något annat, exempelvis sovrum, kök eller förråd.

Det behövs dock inte någon anmälan för att flytta ett kök till ett intilliggande rum där man ansluter det nya till befintliga stammar för vatten och avlopp och där det redan finns frånluftskanal/imkanal.

Mer om bygglov och bygganmälan kan du läsa här på Stockholms stads hemsida.

Värmeelement

Om du planerar att bygga in dina element, tänk då att värmesystemet är föreningens egendom och att du kan behöva riva inbyggnaden på egen bekostnad om föreningen behöver utföra underhåll på värmesystemet. Det är viktigt att elementen alltid är åtkomliga.

Markis

Markis få sättas upp med styrelsens godkännande. Endast enfärgad, diskret kulör är tillåtet. Obs! Bostadsrättsinnehavare står för kostnader vid omputsning av fastigheten för att montera ner/sätta upp igen.

Ventilation och spiskåpor

Brf. Räfsan 4, 5 och 6 har ett ventilationssystem av märket Essvent. Systemet används för att ventilera lägenheterna och badrum i ett gemensamt luftkanalsrör. Vill man vid en köksrenovering byta ut spiskåpan i köket är det viktigt att veta att det inte går att koppla in vilken spiskåpa som helst då den måste vara kompatibel med det befintliga systemet.

Essventmotorn, som oftast befinner sig bakom kryddhyllan alt. i väggen, får inte under några omständigheter kopplas bort. Renoverar man sitt kök så kopplar man in den nya spiskåpan till den befintliga motorn. Den nya spiskåpan får inte ha en egen inbyggd motor då det förstör luftflödet i föreningens ventilationssystem. Dessutom är det viktigt att ha en spiskåpa som stödjer ventilationskanalen som kommer in från badrummet.

Utbudet av spiskåpor som passar till ventilationssystemet är dessvärre väldigt litet och det finns i dagsläget inga spiskåpor från exempelvis Ikea som stödjer detta. Med andra ord är det inte tillåtet att koppla in en spiskåpa från Ikea. Man kan söka själv efter spiskåpor som är kompatibla men styrelsen rekommenderar nedanstående spiskåpor av märket Franke (f.d. Futurum) och deras modeller där namnet slutar med -16.

FSK490-16
F250-16
F251-16
F392-16

OBS! Oavsett vilken modell av spiskåpa som väljs krävs att en behörig elektriker utför installationen.

El i huset

Styrelsen får i samband med köksrenoveringar ofta frågor gällande el och om det är möjligt att uppgradera till 3-fas el. I dagsläget finns det tyvärr ingen möjlighet till detta och det kan betyda en del problem för de som vill ha en induktionshäll med 4 plattor då dessa oftast kräver 3-fas. Vi rekommenderar keramikhäll (som kräver mindre antal A), alternativt om man verkligen vill ha induktionshäll att man köper en med 2 plattor. Dessa kräver oftast mindre än 16A vilket gör det möjligt med befintliga elen som kommer in i lägenheten. Vid ytterligare frågor rekommenderar vi att ni vänder er till en behörig elektriker.