Sophantering

Sophämtning är en dyr utgift för föreningen. Därför är det inte tillåtet att slänga miljöfarliga eller skrymmande sopor som kräver extra hämtning. Det här måste respekteras för att undvika en höjning av månadsavgiften.

Hushållssopor

Sopinkast för hushållssopor finns innanför gallergrinden i portalen mot Ringvägen. Tömning av hushållssopor sker varje måndag, onsdag och fredag. Försök att slänga dina hushållssopor måndagar istället för under helgen. På så vis sparar vi sopvolym och kostnad.

Miljösoprum

Ett miljösoprum finns innanför gallergrinden i portalen mot Ringvägen. Där kan du lämna:

  • Papper
  • Kartong och wellpapp
  • Glas
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar

För övrigt avfall hänvisas till återvinningscentraler.  Kom ihåg att de flesta vit och brunvaror omfattas av leverantörsansvar gällande återtagande av gamla varor vid nya inköp. Detta omfattar dock inte kyl och frys som måste lämnas till återvinningscentral.

Exempel på saker som ska absolut inte slängas i föreningens miljösoprum:

  • Renoveringsavfall
  • Vitvaror
  • Möbler
  • Elektronikskrot

Hitta i stället till din närmaste återvinningsstation på Stockholm stads hemsida. Ett annat tips – sälj och tjäna en slant på Blocket.

Grovsopor

Två gånger per år så erbjuds hämtning av grovsopor och elavfall. Tidpunkten för detta annonseras på hemsidan och i trapphusen.
I övrigt så hänvisas till stadens återvinningscentraler.

Återvinningscentraler och miljöstationer

Vid Stockholms stads återvinningscentraler kan du avgiftsfritt lämna de flesta typer av avfall. Återvinningscentraler finns i Bromma, Lövsta, Östberga, Vantör och Vanadisberget. För öppettider och annan information se Stockholms stads hemsida. Miljöfarligt avfall kan också lämnas vid stadens miljöstationer.

www.batteriatervinningen.se hittar du de närmast liggande insamlingsställen för batterier (t.ex. ICA Lansen eller Coop Östgötagatan).

-> Ett tips: anmäl dig till den kostnadsfria sms-tjänsten med påminnelse om när den mobila miljöstationen kommer till Södermalm på www.stockholmvattenochavfall.se