Försäkring

Föreningens ansvar – Fastighetsförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. För varje enskild lägenhet har respektive bostadsinnehavaren ett långtgående ansvar.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för de delar av fastigheten som du inte själv har ansvar för enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar. Ditt försäkringsbolag vet hur din försäkring gäller.

Ditt ansvar som boende – Hemförsäkring

Alla bostadsinnehavare ska ha egen hemförsäkring för bostadsrätt (med bostadsrättstillägg) som omfattar eventuella skador som inte täcks av fastighetsförsäkringen. En hemförsäkring skyddar lös egendom i hemmet och gäller även hos vissa bolag utanför hemmet, ett s.k. bortaskydd upp till ett visst belopp.

När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det motsvarar det sammanlagda värdet av alla dina saker och egendom som blir det högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid exempelvis en brand. Åldersavdrag och självrisker tillkommer också.

Att bo i en bostadsrätt medför att du också ansvarar själv för fasta inredningen i bostadsrätten, bl.a. ytskikt inne i bostaden som tapeter, parkettgolv, golv, innerdörrar mm. Därför ska du alltid se till att försäkringen omfattar även skyddet för den fasta inredningen.

Att tänka på:
  • Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp.
  • Kolla med ditt försäkringsbolag om i själva hemförsäkringen ingår en försäkring för bostadsrätten eller om du behöver en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen.
  • Hemförsäkringen innehåller även  många andra moment som är viktiga; t ex ansvarsförsäkring som hjälper om du skulle skada annans egendom och bli skadeståndsskyldig, rättskyddsförsäkring om du hamnar i tvist, reseskydd etc.
  • Du kan även komplettera din hemförsäkring med en otursförsäkring / allrisk för dina saker eftersom grundförsäkringen inte gäller för alla händelser.

OBS! Fråga alltid ditt försäkringsbolag om vad som gäller och vilka skador ingår i din hemförsäkring.

Mer information om hur hemförsäkringar fungerar hittar du på Konsumenternas hemsida: www.konsumenternas.se