Kontakt

Postadress

Brf Räfsan 4,5 och 6
Ringvägen 155, bv
116 31 Stockholm

Frågor och felanmälan

Föreningens tekniska förvaltning hanteras av SBC. Föreningens kontaktperson hos SBC är Peter Eklund. Har du allmänna frågor så ska du i första hand vända dig till SBC:s kundtjänst via e-mail, kundtjanst@sbc.se, eller på telefonnummer 0771-722 722 (måndag till fredag klockan 7-21). För snabb hantering av ditt ärende: Uppge ditt lägenhetsnummer i mejlet.

TV och Internet

Föreningens fastigheter är anslutna till kabel-TV och bredband från Comhem (TV) och Ownit (Internet). Kontakta ComHem kundtjänst på telefon 0771-55 00 00 eller Ownit kundtjänst på 08-525 073 00.

Styrelsen

Kontaktuppgifterna för styrelsen BRF Räfsan 4,5 och 6, 2016-2017. Styrelsen nås enklast via e-post. För snabb hantering av ditt ärende uppge föreningens lägenhetsnummer i mejlet (inte Skatteverkets).

Allmänna frågor: rafsan456@gmail.com
Frågor angående teknik: rafsan456teknik@gmail.com
Frågor angående ekonomi: rafsan456ekonomi@gmail.com

Ledamöter:
Anders Nilsson – Ordförande, Teknik
Cornelia Hedlin – Kassör
Pernilla Tenje – Teknik
Minna Nyman – Teknik
Ann-Sofie Nenzell – Överlåtelser / Mäklarkontakt / Gästlägenhet
Andrea Bäckström – Leverantörsavtal
Solveig Eriksson – Sekreterare

Suppleanter:
Oskar Nellström – Juridik