Brandskydd

Policy och Regler

Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Därför informeras samtliga boende om gällande brandskyddsregler för våra fastigheter.

Styrelsen arbetar kontinuerlig med brandskydd i föreningen. I februari 2017 installerades nya brandvarnare i samtliga trappuppgångerna. Brandvarnare i varje trapphus är sammankopplade och larmar samtidigt vid brand.

Om larmet går, ska du göra så här:
-> kolla om det verkligen brinner
-> ring brandkåren på 112

Alla brandvarnare kontrolleras regelbundet. Om ni skulle uppmärksamma att en brandvarnare piper p.g.a. lågt batteri, hör av er. Gör en felanmälan till SBC:s kundtjänst via kundtjanst@sbc.se, eller på telefonnummer 0771-722 722 eller mejla styrelsen till rafsan456teknik@gmail.com.

Vad gör jag vid brand?

Styrelsen rekommenderar att du laddar ner och skriver ut MSB:s information om hur du kan skydda dig och vad du ska göra vid brand här.

Brandskyddsregler för Brf Räfsan 4,5 och 6

Allmänna utrymmen

Ingenting får förvaras eller placeras i de allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan och källargångar. Trappuppgångarna är utrymningsvägar och dessa skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning. Det finns otaliga exempel där personer till synes oförklarligt har startat bränder i portgångar och i trapphus. Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på.
Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas upp eller blockeras.

Personliga dörrmattor och annan personlig egendom

Inget lös personlig egendom ska förvaras i trapphuset och de gemensamma utrymmena eftersom dessa kan vid brand medföra utveckling av tjock och giftig rök i våra gemensamma utrymningsvägar.

El-installationer

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Om du upptäcker detta i allmänna utrymmen så gör omgående en felanmälan till vår felanmälan/förvaltaren.
Elinstallationer i lägenheten skall vara fackmannamässigt utförda.

Tobaksrökning/öppen eld

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen inomhus. Ta hänsyn till de andra boende om du rökar på balkongen, innergården eller på vädringsbalkongerna och lämna inga fimpar.

Barnvagnar

Barnvagnar får absolut inte vara uppställda i trappuppgångar, likaså gäller större barnleksaker. Dessa skall förvaras i barnvagnsrummet som finns mittemot miljösoprummet eller i lägenheten.

Cyklar

Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar. Dessa skall ställas i cykelställ på innergården.

Brandvarnare i lägenheten

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och lägenhetsinnehavaren ansvarar för underhållet på denna såsom batteribyte och kontroll.
Smart tips – få påminnelse att testa din brandvarnare via MSB: här kan du beställa SMS som påminnelse .

Förvaring av brandfarliga varor

Exempel på brandfarliga varor är t ex t-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, sprayburkar. Brandfarliga varor ska förvaras enligt nedan:
Lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Källarförråd: Ingen förvaring får ske överhuvudtaget.

Balkonger

Det är absolut förbjudet att använda kol-,gasol- och elgrillar eller tända öppen eld på balkongerna. Under sommarmånaderna ställer föreningen upp grillar på innergården till alla boendes förfogande.